Free Shipping for Order Over $100
My Cart : 0 item
New Page 1
LUNAR NEW YEAR PROMOTION
SPECIAL PROMOTION MIX AND MATCH GIFT PACKAGES
(FROM 1/15/2017 ENDS WITHOUT NOTIFICATION)
IBC HOMESHOPPING
714- 892-5717 *** 866-303-1888
www.ibchomeshopping.com
Package #1: Phước: chúc quý vị “Xuân Sang Nhiều Phước báu”
Giá $228 giờ chỉ còn $169 gồm:  2 DTHT 960mg organic $95 + 1 Linh Chi Thap Bảo $50 + 2 Stomach Pro $55 + 1 Aloe Vera Organic $20 + 1 Kẹo Sâm đỏ Đại Hàn $8 + free bao lì xì + free Shipping in USA

Package #2: Lộc: chúc quý vị “Tết đến Lộc đầy nhà”
Giá $300 giờ sale chỉ còn $229 :2 ĐTHT 960mg organic $95 + 2 liver Pro $100 + 2 Diệp lục tố $60 + 1 Bone Pro $30 + Organic soap $5 + 1 kẹo sâm đỏ Đại Hàn $8 + vớ dưỡng ẩm $2 + free bao lì xì + free Shipping in USA

Package #3: Thọ: chúc quý vị “Thọ trường xuân Vĩnh cửu”
Giá $447 giờ sale chỉ còn  $269: gồm có 2 ĐTHT 960mg organic $95  + 2 Fucoidan Trio $190+ 1 Linh chi thập bảo $50 + 1 Organic Shampoo ngăn ngừa rụng tóc $37 + 1 Organic Conditioner $37 + 1 Cà phê linh chi 30 gói $20 + 1 Sâm mật ong $10+ 1 kẹo sâm đỏ Đại Hàn $8 + free bao lì xì + free Shipping in USA
 
*****  Xin quý vị hãy liên lạc ngay 714- 892-5717 *** 866-303-1888
 
Sort by: Displaying 1 to 3 (of 3 products) View
Page:   1 
Sort by: Displaying 1 to 3 (of 3 products) View
Page:   1 
IBC Home Shopping: Health Products, Electronics, Home Appliances, Cloths

 Copyright 2018 IBC Home Shopping. All rights reserved. Designed by
Sea-Lion 1G0M