Free Shipping for Order Over $100
My Cart : 0 item
 
MIGHTY JUMP
 
 
$ 30.00  

In Stock
Quantity       

 
0.0
Write a review
 

Description

Mighty Jump với kích thước gọn nhẹ giúp sạc bình điện chỉ trong vòng 10 phút và khởi động xe mà không cần rời khỏi chỗ ngồi. Mighty Jump truyền nguồn điện dự trữ vào pin xe hơi, sử dụng hệ thống dây điện bên trong của xe.


 
 

IBC Home Shopping: Health Products, Electronics, Home Appliances, Cloths

 Copyright 2018 IBC Home Shopping. All rights reserved. Designed by
Sea-Lion 1G0M